เอ็นเอฟซี เอ็นเอฟซีที และเอ็นเอฟซีดับบลิว ร่วมสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประมงเข้มแข็ง ของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประมงเข้มแข็ง ของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉาง สามัคคี ซึ่งจะเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร และโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประมงมีการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพประมง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว