เอ็นเอฟซี เอ็นเอฟซีที และเอ็นเอฟซีดับบลิว ร่วมปลูกป่าชายเลนวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ร่วมปลูกป่าชายเลน ในโครงการธนาคารปูแสนดำของวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ณ มหาลัยเก้ายอด วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด จ.ระยอง จัดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของป่าชายเลน นำมาสู่การเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของปูทะเลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพื้นที่หน้าหาดและป่าชายเลน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ต่อไปอย่างยั่งยืน
 

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว