ประวัติความเป็นมา

 
     บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด(มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรกรรมไทย และลดการพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ    ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 รัฐบาลสมัย ฯพณฯ ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจและองค์กรที่ภาครัฐมีส่วนถือหุ้นดำเนินธุรกิจแบบพึ่งพาตัวเองได้ ภาคเอกชนหลายแห่งจึงได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทปุ๋ยแห่งชาติฯแทน ทำให้โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนไปเป็นบริษัทเอกชน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมา แต่ยังดำเนินธุรกิจผลิตปุ๋ยเคมี ขายสู่ภาคเกษตรกรรมในประเทศเป็นหลักอยู่เช่นเดิม
     
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ 2006 โดย บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
Last Update 31-JUL-2008