46-0-0 (เม็ดใส)
แม่ปุ๋ยไนโตรเจน (ปุ๋ยยูเรีย)
 • ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยอื่นๆเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ
 • ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในนาข้าว พืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า
 • ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้าน เขียว อวบ กรอบ
 • ปริมาณการใช้เพียงครึ่งหนึ่งของสูตร 21-0-0 จะได้ธาตุอาหารไนโตรเจนเท่ากัน
46-0-0 (เม็ดโฟม)
แม่ปุ๋ยไนโตรเจน (ปุ๋ยยูเรีย)
 • ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยอื่นๆเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ
 • ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในนาข้าว พืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า
 • ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้าน เขียว อวบ กรอบ
 • ปริมาณการใช้เพียงครึ่งหนึ่งของสูตร 21-0-0 จะได้ธาตุอาหารไนโตรเจนเท่ากัน
21-0-0
แม่ปุ๋ยไนโตรเจน (ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต)
 • ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยอื่นๆเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ
 • ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในนาข้าว พืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า
 • ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้าน เขียว อวบ กรอบ
 • เหมาะกับดินหรือพืชที่ขาดกำมะถัน
0-0-60
ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์
 • ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยอื่นๆเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ
 • ใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพของไม้ผล เช่น องุ่น เงาะ ส้ม มังคุด ใส่หลังจากติดผลแล้วประมาณ 20-30 วัน
18-46-0
ปุ๋ยไดแอมโมเนียมซัลเฟต
 • ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยอื่นๆเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ
 • ใช้เร่งการออกดอกในไม้ผล เช่น ส้ม องุ่น เงาะ ลำใย ฯลฯ
 • ใช้รองพื้นทุ่งหญ้า สนามหญ้า
8-24-24
ปุ๋ยเร่งดอก, คุณภาพ
 • ใช้เป็นปุ๋ยเร่งการออกดอกในต้นไม้
 • ใช้ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
 • ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชลงหัว เช่น หอม กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ เผือก
 • ใช้กับไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ดาวเรือง ฯลฯ
16-20-0
ปุ๋ยรองพื้นดินเหนียว
 • ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นนาข้าวที่ปลูกในนาดินเหนียว
 • ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปอ มันสำปะหลัง ฯลฯ
 • ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด พริก กะหล่ำ หอม กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ แตงโม ฯลฯ
16-16-8
ปุ๋ยรองพื้นดินทราย
 • ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นนาข้าวที่ปลูกในนาดินทราย
 • ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปอ มันสำปะหลัง ฯลฯ
 • ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด พริก กะหล่ำ หอม กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ แตงโม ฯลฯ
15-15-15
ปุ๋ยสูตรเสมอ
 • ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น ในพืชไร่ดินทราย
 • ใช้บำรุงต้น ไม้ผลทั้งต้นขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่ให้ผลแล้ว
 • ใช้กับพืชผัก เช่น กะหล่ำ ผักกาด มะเขือ มันเทศ มันฝรั่ง แตงโม
 • ใช้กับไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ดาวเรือง โป๊ยเซียน
16-8-8
ปุ๋ยรองพื้นดินทราย
 • ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นนาข้าวที่ปลูกในนาดินทราย
 • ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปอ มันสำปะหลัง ฯลฯ
 • ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด พริก กะหล่ำ หอม กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ แตงโม ฯลฯ
13-13-21
ปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
 • ใช้ปรับปรุงคุณภาพทางด้านทางด้าน
  สีและรสในไม้ผล ชนิดต่างๆ เช่น ส้ม องุ่น เงาะ ลำใย ฯลฯ
 • ใช้เพิ่มความหวานในพืชไร่ เช่น อ้อย สับปะรด
 • พืชผักต่างๆ เช่น พริก มะเขือ หอม กระเทียม แตงโม
16-11-14
ปุ๋ยเพิ่มคุณภาพ
 • ใช้เป็นปุ๋ยเพิ่มปริมาณน้ำยาง
 • ใช้เป็นปุ๋ยเพิ่ม เปอร์เซ็นต์ น้ำมันในปาล์ม
 • ใช้เป็นปุ๋ยเพิ่ม ความหวาน อ้อย
 • ใช้เพิ่มคุณภาพ พืช ที่ปลูกในนาดินทราย
สงวนลิขสิทธิ์ 2006 โดย บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
Last Update 31-JUL-2008