ยิปซั่ม

          ใช้เป็นตัวปรับสภาพดินเพื่อการเกษตรกรรมช่วยให้ดินร่วนซุย ช่วยเติมธาตุอาหารรองให้ดินและพืช แคลเซี่ยมจากยิปซั่มสามารถแทนที่อนุมูลของโซเดียมในดินช่วยแก้ปัญหาดินเค็ม สามารถนำกลับไปใช้เพาะปลูกได้