ปุ๋ยเคมี

          บริษัทฯมีโครงการนำแม่ปุ๋ยเชิงเดี่ยวจากต่างประเทศเพื่อจัดจำหน่าย เช่น ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต, ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ ฯลฯ มาบรรจุภายในเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ คือ ตราปุ๋ยแห่งชาติ โดยมีสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการความต้องการอาทิ 16-20-0, 16-16-8, 15-15-15, และ 18-46-0