การจำหน่ายแอมโมเนียและกรดกำมะถันและการให้บริการถังบรรจุภัณฑ์

          บริษัทฯ จัดจำหน่ายสารเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

แอมโมเนีย 

          สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้า ยา เส้นใยสังเคราะห์ พลาสติก ปุ๋ย อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โรงกลั่นน้ำมัน และไอครีมอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โรงงานผู้ผลิตผงชูรส และ สารทำความเย็น เป็นต้น

กรดกำมะถัน

          สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมฟอกย้อม และกระบวนการบำบัดและปรับปรุงน้ำเสีย กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา น้ำยาทำความสะอาดและแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ เป็นต้น  

นอกจากการจัดส่งตามคำสั่งซื้อทั่วไปแล้ว บริษัทยังสามารถให้บริการถังเก็บสารเคมีในบริเวณพื้นที่โรงงานของลูกค้า รวมทั้งช่วยบริหารจัดการปริมาณสารเคมีให้เพียงพอกับความต้องการอีกด้วย