การจำหน่ายเคมีภัณฑ์

แอมโมเนีย 

          สำหรับอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรม ผลิตน้ำยางข้น อุตสาหกรรมย้อมผ้า กลุ่มลูกค้า Trading เป็นต้น

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 
          สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปกำจัดมลพิษทางอากาศ, อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรมผลิตถ่านหิน กลุ่มลูกค้า Trading เป็นต้น


กรดกำมะถัน

          สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมฟอกย้อม และกระบวนการบำบัดและปรับปรุงน้ำเสีย กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา น้ำยาทำความสะอาดและแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ เป็นต้น 
         
นอกจากการจัดส่งตามคำสั่งซื้อทั่วไปแล้ว บริษัทยังสามารถให้บริการถังเก็บสารเคมีในบริเวณพื้นที่โรงงานของลูกค้า รวมทั้งช่วยบริหารจัดการปริมาณสารเคมีให้เพียงพอกับความต้องการอีกด้วย