บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 •      จำหน่ายแอมโมเนีย
 •      จำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
 •      จำหน่ายกรดกำมะถัน
 •      บริการคลังสินค้า
 •      บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว
 •      บริการท่าเทียบเรือ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 •      จำหน่ายแอมโมเนีย
 •      จำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
 •      จำหน่ายกรดกำมะถัน
 •      บริการคลังสินค้า
 •      บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว
 •      บริการท่าเทียบเรือ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 •      จำหน่ายแอมโมเนีย
 •      จำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
 •      จำหน่ายกรดกำมะถัน
 •      บริการคลังสินค้า
 •      บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว
 •      บริการท่าเทียบเรือ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 •      จำหน่ายแอมโมเนีย
 •      จำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
 •      จำหน่ายกรดกำมะถัน
 •      บริการคลังสินค้า
 •      บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว
 •      บริการท่าเทียบเรือ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

          เริ่มก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 (ภายใต้โครงการปุ๋ยแห่งชาติของทางภาครัฐบาล) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำการผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ

          เพื่อทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ มีที่ตั้งของโครงการอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 50 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในเดือนมกราคม 2536 บริษัทได้เริ่มจำหน่ายปุ๋ยเข้าสู่ตลาดโดย การนำเข้าปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปมาจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ยแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสร้างฐาน การตลาดในระยะแรกก่อนที่บริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน..อ่านต่อ

ติดต่อฝ่ายขาย  Email : marketing@nfc.co.th
โทรศัพท์ 0-2348-0580 ต่อ 212 โทรสาร 0-2348-0579